beats by dre cheap

DRZITE SE MOGA SUNNETA (

Od Ubadeta ibn Samita, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, dok je oko njega bila grupa ashaba:"Dajte mi prisegu da nećete Allahu širk činiti, i da nećete krasti, i da nećete blud činiti, i da nećete svoju djecu ubijati، da nećete dolaziti sa potvorom koju ćete izmišljati ispred svojih ruku i nogu, i da nećete griješiti (odbijati) dobročinstvo. Pa onaj ko ispuni njegova nagrada je kod Allaha. A ko uradi nešto od toga i bude kaznjen zbog toga na dunjaluku to mu je otkup za njega. A ko uradi nešto od toga pa ga Allah sakrije to mu se vraća Allahu; ako hoće oprostiće mu a ako hoće kazniće ga". Pa su mu dali prisegu na to. Hadis je mutefekun alejhi. - Kaze Nevevi o koristima ovog hadisa:"Od njih je uputa na ispravan pravac a to je da griješenje koje nije kufr ( nevjerstvo) nije razlog da onaj ko ga čini uđe u Vatru ako umre a nije se pokajao zbog njega. Nego je on u Allahovoj volji; ako hoće oprostiće mu a ako hoće kazniće ga". (Šerh Muslima od Nevevija 11/236) - Kaze Ibn Hadzer za ovaj hadis:"On je odgovor onome ko kaze da je onaj ko počini grijeh nevjernik ili da je vječno u Vatri". (Fethul bari 1/64)

Ahiret
http://darusselam.blogger.ba
21/01/2015 16:36